Urbain Schrijvers

Ieder mens wordt geboren met muziek in zijn ziel.
Die muziek is een universeel-melodieuse taal waarmee hij zijn diepste gevoelens kan vertonen.

Reeds in de vroegste tijden ging de mens dan ook op klankenjacht.
De eerste slag op een holle boomstam droeg door de tijd een melodie die als maar rijker werd aan uitdrukkingsmogelijkheden. Het werd de houterige aanzet van een wereldomvattende "sound of music" die op het ritme van talloze instrumenten en stijlelementen nog steeds naar de toekomst resoneert.

 

In 1975 voelden een groep vrienden-muzikanten zich geroepen door die oertoon. Het plezier om samen te musiceren en daarmee anderen genoegen te doen deed "The Sound Of Music" geboren worden. Sinds toen brengt ze een muziek die gewoon gelukkigmakende bedoelingen heeft. Die muziekfilosofie ziet er op toe dat The Sound Of Music vandaag nog een goed in het gehoor liggende Big Band is.

 

Een met zorg gekozen repertoire brengt via mooie arrangementen hulde aan de muzikale ziel van iedereen die wil luisteren ... en genieten.

 

Onverstoord tracht The Sound Of Music de weer aanzwellende krijgsmuziek harmonieus te overstemmen. Er zo op toeziend dat de mens niet moet herbeginnen bij de holle boomstam ...

 

Urbain Schrijvers
18 april 1993

Print Email